Нашата мисия и цел

Основната ни ЦЕЛ е да произвеждаме здравословна, полезна и качествена храна, затова сме се концентрирали изцяло в производството и преработката на БАДЕМИ.
МИСИЯТА ни е да привлечем повече хора към земеделието и природата, да дадем своя скромен принос в развитието на селското стопанство и леката промишленост в региона и страната.

Загрижеността ни към хората и природата е промяната, която желаем да постигнем и придава смисъл на всичко, което правим.

Доверие и почтеност

Ние се стремим да изграждаме отношения на доверие, честност и почтеност, уважение и взаимна подкрепа с нашия персонал, доставчици, клиенти и институции, като ги третираме като важни и ценни. Съобразяваме се с очакванията на другите и се опитваме да ги оправдаваме. Опитваме се да се приспособяваме към промените, но не преследваме краткосрочни неморални печалби.

Професионализъм

Ние притежаваме необходимите знания, компетентности и умения за да изпълняваме нашата мисия и цели ефективно и последователно. Постоянно се стремим да даваме най-доброто от себе си за да осигурим качествена и здравословна българска храна и да участваме в подобряването на условията на средата в която живеем.

Свържете се с нас

Вярваме

че всички продукти отгледани в БЪЛГАРИЯ могат да бъдат много по-полезни и здравословни за нас, тъй като носят частица енергия от нашата ВЕЛИКА земя.

Въодушевени

сме от идеята „Произведено в България“ и се надяваме да допринесем за качественото и здравословно хранене на сънародниците ни.

Стремим

се да изкупуваме продукцията и на други земеделски производители от региона и да дадем своя скромен принос в развитието на земеделието и леката промишленост.

Избираме

да реализираме продукцията си в БЪЛГАРИЯ, защото желаем сънародниците ни да се хранят със здравословна и качествена българска храна.

Работим

за да може продукцията ни да стане достъпна за повече българи.